Thiết bị phần cứng

Chúng tôi cung cấp một số thiết bị, Linh kiển điển từ, Giấy in ...

Máy bán hàng cảm ứng ZQ-9080D

 

Máy bán hàng cảm ứng ZQ-P1088Max

 

Máy bán hàng cảm ứng ZQ-T9150

 

 Máy bán hàng cảm ứng ZQ-T9170

 

Máy In Bill AB- 58D

 

Máy In Bill AB-88D

 

Máy In Bill AB-88H 

 

Máy In Bill AB-QP8810 

 

Máy In Bill Di Động AB-320M

 

Máy In Bill Di Động AB-330M

 

Máy Quét Mã Vạch ZQ-LS6000II

 

Máy Quét Mã Vạch ZQ-LS6025A

 

Máy Quét Mã Vạch ZQ-LS7028

 

Máy Quét Mã Vạch ZQ-S2D15

 

Ngăn Kéo Đựng Tiền ZQ-3305

 

Ngăn Kéo Đựng Tiền ZQ-330A

 

Ngăn Kéo Đựng Tiền ZQ-410F

 

Ngăn kéo đựng tiền ZQ-410F2

 

Ngăn Kéo Đựng Tiền ZQ-415D2